söndag 10 maj 2015

Mat du blir beroende vaNyligen upptäckte läkaren Nicole Avena från Icahn School of Medicine i Mount Sinai att beteenden och attityder kopplade till en viss sorts mat följde tydliga beroendemönster, skriver Huffington Post. I studien ombads 504 deltagare att identifiera livsmedel som på olika sätt orsakade problem för dem. Som en hjälp på traven ombads deltagarna sedan ta hjälp av en sjugradig skala, enligt vilken de bland annat fick ta ställning till påståenden som "Jag äter tills jag mår illa" eller "Jag känner mig ofta trött för att jag här ätit för mycket". Nicole Avena räknade därefter ut alla snittresultat och rankade sedan alla livsmedel från "mest till minst problematiska", i termer av beroenden.

Mest beroendeframkallande                  Minst beroendeframkallande
Pizza 4.01                                                Gurka (utan dip) 1.53
Choklad 3.73                                            Minimorötter 1.6
Chips 3.73                                               Bönor (utan sås) 1.63
Kakor 3.71                                               Äpplen 1.66
Glass 3.68                                               Brunt ris (utan sås) 1.74

Samma beteenden som vid drogbeteenden

Den mat som orsakade folk som mest mental stress och fysiskt obehag var föga förvånande också den mat som var högprocessad med stora mängder både fett och socker.
– Flera studier visar att välsmakande, högprocessad mat kan utlösa samma mekanismer i hjärnan som vid beroenden av droger och alkohol, säger Avena till Huffington Post.

I dag saknas en medicinsk diagnos

Matberoende är dock inte ännu ett officiellt beroende. Och Avena, som har ägnat sig åt den här typen av "ätstörning" de senaste 15 åren, understryker att hennes studie är den första att undersöka sambandet mellan hur folk äter en viss typ av mat och egenskaperna hos den. 
– Förhoppningsvis kan det här förändra vårt sätt att se på hur man behandlar övervikt. Kanske handlar det till exempel inte bara om att skära ner på viss mat, utan även om att ta till sig metoder som man annars använder vid drogavvänjning. Problemet idag är emellertid att om någon "känner sig beroende av mat" så finns det ingen medicinsk diagnos".

Källa & bild: Viktklubben

Inga kommentarer: