onsdag 20 april 2016

Vad är 16:8-dieten?


16:8-dieten är periodisk fasta baserad på timtal. 16:8-dieten innebär att du äter under 8 av dygnets timmar och fastar under 16 av desamma.

Valfrihet under 16:8-dieten

16:8-dieten är mycket på så sätt att du själv väljer vilka timmar du ska äta och passar därför bra för folk med många olika livsstilar. Du som följer 16:8-dieten kan alltså till exempel välja att äta klockan 7 på morgonen till klockan 15, eller klockan 9 till klockan 17 – 16:8-dieten utesluter inte några valmöjligheter.
Under 16:8-dieten avgör du själv hur många dagar i veckan du vill ägna dig åt denna typ av periodisk fasta, rekommendationen är dock tre fastedagar varje vecka. 
Martin Berkhan, som ligger bakom metoden, rekommenderar att man äter mycket proteiner under alla dagar, men lite mer kolhydrater de dagar man tränar.
Metoden har testats på möss som fick samma antal kalorier under åtta timmar som en annan grupp möss fick under en hel dag. De möss som fick ett ätfönster visade sig både bli tunnare och sundare av det.
Forskarnas tes är att kroppen förbränner kalorierna bättre när den vet precis när maten kommer
Källa & bild: IForm

Inga kommentarer: